10-sinf kimyo ochiq dars ishlanma. Organizmlarning ko’payishi . Jinssiz ko’payish.

Mavzu: Organizmlarning ko’payishi . Jinssiz ko’payish.

Darsning maqsadi:

Talimiy maqsad: o’quvchilarga  organizmlarning ko’payishi, jinssiz ko’payish xillari:

Bir va ko’p hujayrali organizmlarning jinssiz ko’payish usullari to’g’risidagi bilimlarni berish.

Tarbiyaviy maqsad: o’quvchilarda fanga bo’lgan qiziqishni yanada rivojlantirish,

Rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarda jinssiz ko’payish xillarini bir-biridan farqlay bilish ko’nikmasini rivojlantirish.

Tayanch Kompitensiya: Kommunikativ, shaxs sifatida o’zini-o’zi boshqarish. axborot bilan ishlash.

Fanga oid kompitensiya: biologik obyekt va hodisalarni tanish, farqlash va izohlash, estetik va gigiyenik kompitensiyalar.

Dars turi: Aralash.

Dars shakli: Noananaviy.

Dars metodlari: klaster, “biologik diktant”, “Blits so’rov”, jadval va rasmlar bilan ishlash, “Millioner bo’lishni hohlaysizmi” didaktik o’yini.

Fanlararo bog’lanishlar: ona tili, matematika, infarmatika , vatan tuyg’usi.

Tayanch so’zlar: jinssiz, jinsiy, somatic hujayra, jinsiy hujayra, spora, shizogoniya, kurtaklanish, fragmentatsiya, poliembrioniya.

 

MAKTABIM.UZ SAYTI USHBU QO’LLANMA MUALLIFINING HUQUQLARINI HURMAT QILADI VA UNGA SAYT MA’MURIYATI HAMDA BARCHA SAYT A’ZOLARI NOMIDAN MINNATDORCHILIGINI BILDIRIB QOLADI.  ESLATIB O’TAMIZ, DARS ISHLANMAGA FAQAT SAYT XOSTINGI UCHUN JOY EGALLAGANI UCHUN NARX QO’YILGAN.