Mavzu:    ADABIYOT –MA’NAVIYATNI YUKSALTIRISH VOSITASI

       O‘quvchilarda shakllantiriladigan tayanch kompetensiya elementlari:

Axborot bilan ishlash kompetentsiyasi:B1

mavjud axborot manbalari (kitob, ommaviy axborot vositalari, internet, lug‘at, ma’lumotnomalar, (audio-video yozuv), kompyuter, elektron pochta va boshq.)dan o‘quv maqsadlari doirasida foydalana olish va ulardagi materiallarga ongli munosabat bildirish, xulosa chiqarish, ibrat olish va o‘z faoliyatida qo‘llash;

B1+

media vositalardan adabiy ta’limga oid zarur axborotlarni izlab topa olish, saralash, qayta ishlash, uzatish, saqlash, xavfsizligini ta’minlash va foydalanishda media-madaniyatga rioya qilish.

O‘zini – o‘zi rivojlantirish kompetentsiyasi:

B1

shaxs sifatida ma’naviy, ruhiy va intellektual kamolotga intilishni  hayotiy-ma’naviy ehtiyojga aylantirish;

badiiy asarlarda tasvirlangan milliy va umuminsoniy qadriyatlarni e’zozlash va ularga amal qilish;

og‘zaki va yozma matnlar mazmuniga to‘g‘ri baho bera bilish.

B1+

 o‘z xatti-harakati, fikr-mulohazalariga tanqidiy yondasha olish, og‘zaki va yozma matnlar mazmuniga to‘g‘ri baho bera bilish.

 Ijtimoiy faol fuqarolik kompetentsiyasi:

Darsning maqsadi:

  • o‘quvchilarni 10-sinfga mo‘ljallangan ,,adabiyot i “ darsligi bilan tanishtirish;
  • darslikning maqsadlari va vazifalari haqida tushuncha berish;
  • darslikdagi materiallarni o‘rganish usullarini tushuntirish;
  • o’quvchilarga o‘rganiladigan ma’lumotlar haqida  tushunchalar 

-ADABIYOT –MA’NAVIYATNI YUKSALTIRISH VOSITASI

Dars materiallari va jihozlari: 10 sinf, adabiyot “ darsligi. .

2.,,Mavzuga oid chizmalar

3.Doska, bo‘r, daftar.

4.Tarqatma material: darsda o‘rganiladigan  asosiy atamalar  va  tushunchalar yozilgan kartochkalar.

  1. Tashkiliy qism:

5.Sinfda o‘quvchilarni darsga jalb qilib, ishchi muhitni yaratish.

6.Sinf holati bilan tanishish va davomadni aniqlash

  1. Darsning mazmuni:

7.Darslikning dasturi, maqsadlari va vazifalari.

8.Darslikdagi materiallar tizimi va uni o’rganish uslubiyati va usullari.

9.O‘rganiladigan ma’lumotlar hayotiy bog’liqligi..

III. Dars mazmunini  ro‘yobga  chiqarish  ustida  ishlash:

  1. O’qituvchining 10-sinfdagi ,, adabiyot tarixi“ fani vazifalari va xususiyatlari, darslikdagi materiallar tizimi, uni o’rganish uslubiyati va usullari to‘g‘risida tushuntirish.

Yangi dars bayoni:

Sen bu kun sinfda shod yurak bilan

Sinov navbatini kutib turasan.

A’lo mamlakatning a’lo farzandi,

Bilib qo‘yki, seni Vatan kutadi!

G‘afur G‘ulom

ASSALOMU ALAYKUM, HURMATLI O‘QUVCHI!

Bugun o‘ninchi sinf ostonasida turibsiz. Yosh qalbingizda orzular jo‘sh urib, xayolingizda ezgu niyatlar kezib yuribdi. Siz kunlar, oylar va yil o‘tgan sari jamiyat hayotiga aralashib, turli tanish va notanish odamlar bilan suhbatdosh bo‘lishingiz tabiiy.

 

Ushbu yillik dars ishlanma word variantda bo’lib, uni o’zgartirish va tahrir qilish mumkin. 

SOTIB OLISH UCHUN QO’LLANMA

Yuklab olish narxi: 6000 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin:
Sharhlar yopiq.

Tavsiya qilamiz

10-sinf Din Tarixi fanidan Pisa test

Sahifalar soni kamligi tufayli namuna kiritilmagan! …