Biologiya fanidan ma’lumotlar(harflar ketma ketligida)

RAQAM

1 minutda 20-22 martda nafas olinganda o’pkaning minutlik ventelatsiyasi qanchaga teng bo’ladi? // 10-11 litr

1 mm3 qonda leykositlar miqdori? // 6-8 ming

1 molekula glyukoza sintezlash uchun uchun qancha C02 va ATF sarflanadi? // 6 va 18

10 asrning   ikkinchi   yarmida   qaysi   olirniarning   asarlari   tibbiyotni   o’rganishda   darslik   sifatida qo’llanilgan? //  Abu mansur Buhoriy va Abu Masix Jurjoniy

1984 va 1998-yildagi qizil kitobdagi o’simliklar soni ?  // 163, 301 ta

2 ta nerv nayi va ko`ndalang nerv tolalaridan iborat bo`lgan nerv sistemasi qaysi hayvon uchun xos? // Oq planariya

2 ta qon aylanish doirasi va 3 kamerali yurakka ega bo’lgan  organizmlarni ko’rsatining?  // 2)triton  7) gekkon  2,7……

A

AaBbddEe genotipli organizmlar qanday gametalar hosil qiladi? // 8ta

Achambiti gulining formulasi qaysi oilaga xos?  // GK4; GT4; Ch4+2; U(2); karamdoshlar

Agar bargning bir qismi qora qog`oz bilan yopilsa va quyoshga tutilsa uning qaysi qismida uglevod hosil bo’lmaydi? //  Qog`oz bilan yopilgan qismida

Agar DNK  dagi  qo’shni   nukleotidlar  orasidagi  masofa   0,34 nm   ekanligini   hisobga  olsak  90 ta aminokislotadan iborat oqsilni kodlash uchun zarur bo’lgan DNK fragmentidagi nukleotidlar soni va shu fragmentning uzunligini toping?  // 540 ta  91,8 nm

Agar DNK dagi qo’shni nukleotidlar orasidagi masofa 0,34 nm ekanligini hisobga olsak uzunligi 183,6 nm bo’lgan DNK fragmentidagi nukleotidlar soni va u kodlaydigan oqsildagi aminokislotalar sonini ko’rsating?  // 1080, 180 ta

 

Ushbu qo’llanma biologiya faniga qiziquvchi o’quvchilar hamda abutirentlar uchun foydali manba bo’lib hisoblanadi.

SOTIB OLISH UCHUN QO’LLANMA