1- Mavzu: Kirish. Jahon iqtisodiy – ijtimoiy geografiyasining maqsad va vazifalari.

  1. Darsning maqsadi:
  2. a) Ta’limiy: O`quvchilarga jahon iqtisodiy – ijtimoiy geografiyasi fanning maqsad va vazifalari, nimalarni o`rganishi haqida, uning yo`nalishlari haqida ma`lumot berish.
  3. b) Tarbiyaviy: O`quvchilarga mustaqil fikr yuritishni, olgan bilimlarini hayot bilan bog`lay olishni, ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirish, estetik did axloqiy sifatlarini kasb-hunarga bo`lgan qiziqishlarini tashkil toptirish
  4. v) Rivojlantiruvchi: Mustaqil ishlash va fikrlash orqali bilim olishga, xotirani mustahkamlashga, tez fikrlashga o`rgatish, fanga qiziqishini ortirish.
  5. Darsning turi: Amaliy, nazariy, aralash, noan`aviy, ananaviy.

III. Darsning usuli: Aqliy hujum, savol-javob, guruhlarda ishlash.

  1. Darsning jihozi: Darslik ,ko’rgazmali qurollar, globus, xarita.
  2. Didaktik jihoz: Tarqatma materiallar, slaydlar ,bukletlar.
  3. Texnik jihoz:   Kadoskop, kompyuter, diaproyektor ekran.

VII. Dars uchun talab etiladigan vaqt:   45 daqiqa:

Yuklab olish narxi: 4000 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin:
Sharhlar yopiq.

Tavsiya qilamiz

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida 2018-2019 o‘quv yilini yakunlash va “So‘nggi qo‘ng‘iroq” tadbirlarini o‘tkazish bo‘yicha TAVSIYALAR

Mamlakatimizdagi  barcha  umumiy  o‘rta  ta’lim  muassasalarida&n…