Sayt rivoji uchun bu yerga bosib qo'ying!

MAVZU: O‘ZBEK TILI VА UNING TARAQQIYOTI

 

Darsning maqsadi:

Ta`limiy:o`quvchilarga o`zbek tilining paydo bo`lishi hamda taraqqiy etish bosqichlari haqida nazariy ma`lumot berish;

Tarbiyaviy: o`quvchilarni ona tilini hurmat qilishga o`rgatish;

Rivojlantiruvchi: o`zlari ustida mustaqil ishlay olish malakasini yanada rivojlantirish  hamda o`quvchilarda  kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish;FK2

Dars jihozi: 11-sinf ona tili darsligi, mavzuga oid ko`rgazma va tarqatmalar

Dars uslubi:aralash, noan`anaviy, suhbat, bahs-munozara,

Tashkiliy qism: o`quvchilar bilan salomlashib davomatni aniqash , xonaning dars jarayoniga tayyor ekanligini tekshirish;

Dars rejasi:

1.O`tilgan mavzularni takrorlash;

2.Yangi mavzu haqida nazariy ma`lumotlar berish;

3.Yangi mavzuni mustahkamalash;

4.Uyga vazifa berish hamda vazifani tushuntirish;

 O`tilgan mavzuni takrorlash: o`tilgan mavzular yuzasidan bilimlarni takrorlab olish uchun  “Tezkor test” o`yini o`ynab olinadi.

 

Yangi mavzu bayoni: 0 ‘zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub bo‘lib, u yer yuzidagi eng

qadimiy va boy tillardan hisoblanadi. Bu tilning ildizlari eramizdan oldingi asrlarga borib taqaladi. 0 ‘zbek tilida olamga mashhur ko‘plab ilmiy va badiiy asarlar yaratilgan.

Bugun o ‘zbek tili mustaqil 0 ‘zbekistonning davlat tili sifatida davlatimiz ramzlari qatorida e ’zoz va ehtiromga sazovordir. 0 ‘zbek tilining taraqqiyoti yurt istiqloli tufayli benihoya jadallashdi. Tildagi o ‘sish-o‘zgarishlarning xolis va birlamchi ko‘zgusi uning

lug‘at boyligidir, jamiyatdagi har qanday o‘zgarishlar, eng awalo, aynan xuddi shu boylikda o‘z aksini topadi. Yurtimiz hayotida yuz berayotgan iqtisodiy, siyosiy, madaniy-ma’rifiy yangilanishlar tilimizning lug‘at boyligida namoyon bo‘lmoqda, bunday o‘zgarishlar

tilimizni yangi tushuncha va tasawurlar bilan, ularni ifodalashga xizmat qiluvchi yangi so‘zlar bilan boyitib bormoqda. Ana shu tarzda mustaqiilik davrida tilimizning lug‘at boyligi tarkibida jiddiy taraqqiyot yuz bermoqda. Tilimizdagi mavjud nutqiy uslublar me’yorlarining barqarorlashganligi

ham (Siz buni oldingi sinflardan yaxshi bilasiz) o ‘zbek tili taraqqiyotining yuksakligidan dalolat beradi.

 

 

Ushbu yillik dars ishlanma word variantda bo’lib, uni o’zgartirish va tahrir qilish mumkin. 

SOTIB OLISH UCHUN QO’LLANMA

 

Yuklab olish narxi: 10000 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin:
Sharhlar yopiq.

Tavsiya qilamiz

9-sinf Fizika fanidan imtihon javoblari 2020

Sinfi Fan nomi Hajmi Sahifasi Namuna Fon Formati Sifati 9 fizika 1 mb 16 bet Ko’rish…