9-sinf O’zbekiston tarix

 

T/r

 

Mavzular

Soat  

O’tkazish muddati

 

O’tilgan muddat

 

Uyga vazifa

1 Kirish. 1
2 XIX asr о’rtalarida o‘rta osiyo davlatlarining hududi va aholisi 1
3 XIX asr o’rtalarida o’zbek xonliklarining ma’muriy boshqaruv tizimi. 1
4 XIX asr o’rtalarida o’zbeк xonliklarining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti 1
5 XIX asr o’rtalarida O’rta Osiyo xalqlari madaniy hayoti. 1
6 Rossiya imperiyasining O’rta Osiyoni bosib olish uchun istilochilik harakatlarining boshlanishi. 1
7 Turkiston general-gubernatorligining tashkil topishi. 1
8 1-nazorat ishi. 1
9 Buxoro amirligiga qarshi harbiy harakatlarning boshlanishi. 1
10 Buxoro amirligi ustidan Rossiya imperiyasi protektoratining o’rnatilishi. 1
11 Xiva xonligi ustidan Rossiya imperiyasi protektoratining o’rnatilishi. 1
12 Qo’qon xonligining bosib olinishi 1
13 Turkiston general-gubernatorligining siyosiy-ma’muriy boshqaruv tizimi. 1
14 Turkiston o’lkasida Rossiya imperiyasining yer-suv siyosati. 1
15 2-nazorat ishi. 1
16 Umumlashtiruvchi dars 1
17 Turkistonda sud tizimining tashkil etilishi. 1
18 Turkistonda harbiy-politsiya tartibotining barpo etilishi. 1
19 XIX asrning ikkinchi yarmi-XX asr boshlarida Turkistonda

ijtimoiy-iqtisodiy ahvol

1
20 Turkistonda milliy-ozodlik harakatlarining boshlanishi va uning sabablari. 1
21 Toshkentda „Vabo isyoni“. 1
22 Andijon qo’zg’oloni. 1
23 Milliy-ozodlik harakatining ahamiyati. 1
24 Umumlashtiruvchi dars. 1
25 XIX asrning ikkinchi yarmi-XX asr boshlarida qoraqalpoqlarning hududiy joylashuvi va ijtimoiy ahvoli. 1
26 Soliq va majburiyatlar. Xalq qo’zg’olonlari. 1
27 Qoraqalpoqlar Turkiston general-gubernatorligi tarkibida. 1
28 3-nazorat ishi. 1
29 XIX asrning ikkinchi yarmi-XX asr boshlarida qoraqalpoqlar madaniyati. 1
30 Jadidchilik harakatining vujudga kelishi. 1
31 Jadidchilik: dasturiy maqsad va vazifalar. 1
32 Jadidchilik harakati namoyondalari va ularning faoliyati. 1
33 Jadidchilik harakatining Turkiston ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotiga ta’siri. 1
34 Birinchgi jahon urushi va uning Turkistonga ta’siri. 1
35 4-nazorat ishi. 1
36 Turkistonda 1916-yilgi qo’zg’olonlarning boshlanishi. 1
37 Jizzax qo’zg’oloni. 1
38 Turkistonda 1916-yilgi voqealarning oqibatlari va ahamiyati. 1
39 Umumlashtiruvchi dars. 1
40 Buxoro amirligining davlat tuzumi va ijtimoiy-iqtisodiy hayoti. 1
41 Yosh buxoroliklar faoliyati va Buxoro amirligining tugatilishi. 1
42 XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Xiva xonligining davlat tuzumi va ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli. 1
43 Tovar-pul munosabatlarining rivojlanishi. 1
44 Xiva xonligining tugatilishi. 1
45 5-nazorat ishi. 1
46 Ta’lim tizimi. Matbuot 1
47 Turкistоndа ilm-fаn tаrаqqiyoti 1
48 Tеаtr vа musiqа sаn’аti 1
49 Mе’mоrchiliк vа tаsviriy sаn’аt 1
50 6-nazorat ishi. 1
51 Umumlashtiruvchi dars 1
Jami 51

Mazkur dars ishlanma ushbu reja asosida o’z ishining mohirlari tomonidan yozilgan.

 

Ushbu yillik dars ishlanma word variantda bo’lib, uni o’zgartirish va tahrir qilish mumkin. 

SOTIB OLISH UCHUN QO’LLANMA

 

Yuklab olish narxi: 5000 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin:
Sharhlar yopiq.

Tavsiya qilamiz

«Madhiyani kuylaylik» nomli madhiya tadbir ssenariysi

1-boshlovchi:  Shukrona aytamiz qutlug’ kunlarga,                         Ma’noga, mazmung…