🔸 In the first place – Birinchi o’rinda
🔸 To start/begin with – Boshlashga/Boshlanishiga
🔸 Firstly – Birinchidan
🔸 Secondly – Ikkinchidan
🔸 Thirdly – Uchinchidan
🔸 Finally – Nihoyat
🔸 In addition (to this) – Qo’shimchasiga
🔸 Furthermore – Qo’shimcha qilib
🔸 Moreover – Qo’shimchasiga
🔸 Besides – Bundan tashqari

📝 Foydali tamonlarini sanab o’tganda:

🔸 The main/ first/ most important advantage of … – Biror narsaning asosiy/ ilk/ eng muhim foydasi …
🔸 One/Another/ An additional advantage of … – Biror narsaning bir/ boshqa/ qo’shimcha foydasi …

📝 Zararli tamonlarini sanab o’tganda:

🔸 The main/most important disadvantage / drawback of … – Biror narsaning asosiy/eng muhim ziyoni …
🔸 One/Another/An additional disadvantage of … Biror narsaning birinchi/boshqa/qo’shimcha ziyoni …
🔸 Some/Many people are against … – Ba’zi/Ko’p odamlar … ga qarshi.

📝 Natija va sabablarni misol keltirganda:

🔸 For example/instance / such as / like – Misol uchun
🔸 Therefore – shuning uchun
🔸 For this reason – shu sababli
🔸 because/ as/ since – sababli
🔸 as a result – natijasida

📝 Qarama qarshilikni ko’rsatganda:

🔸 On the other hand – Boshqa tamondan
🔸 However – Biroq
🔸 still – hanuz
🔸 but – lekin
🔸 nonetheless – ammo
🔸 nevertheless – ammo
🔸 Although – … ga qaramay
🔸 Even though – … ga qaramay (kuchliroq)
🔸 despite – biror narsaga qaramasdan
🔸 in spite of (the fact that) – biror narsaga qaramasdan

📝 Xulosalash uchun ishlatilinadigan iboralar:

🔸 In conclusion – xulosa qilib
🔸 To conclude – xulosalab
🔸 Sum up – xulosa qilib
🔸 All in all – xulosa tarzida
🔸 Finally – nihoyat
🔸 Lastly – so’ngida
🔸 Taking everything into account – Barchasini e’tiborga olgan holda

Sharhlar yopiq.

Tavsiya qilamiz

Barcha fanlardan testlar 2019-2020

Matematika va informatika 5-9_sinflar Ona tili 5-9_sinflar Rus tili 5-9_sinflar Tarix 5-9_…